Guide till Pelican Kungsholmen

Här hittar du en guide för hur du förvarar dina saker hos Pelican Kungsholmen.

1. Entré/lastzon

Det finns 2 ingångar till anläggningen

1. Ingång från Fridhemsplan 27 (bredvid butiken)
2. Ingång från Sysslomansgatan 4

Behöver du lasta ur från bil väljer du ingång Sysslomansgatan.

Ingång Fridhemsplan

Ingång Sysslomansgatan

2. Öppettider och kodinmatning

När startdatum infallit har du tillgång till ditt förråd mellan 05.30 - 24.00 varje dag - 365 dagar om året.

För att komma in måste du ange koden som du har fått via e-post. Koden är en 8-siffrig kod och måste anges på accesspanelen som sitter vid entrén (Se bild nedan)

När du anger koden är det viktigt att du först trycker på * (stjärna) - hela koden - och sedan # (fyrkant).

Se instruktionerna på skylten under accesspanelen.

Lastzon/yttre dörr Sysslomansgatan

Fridhemsplan

Lastzon inre dörr
Fridhemsplan

3. Kundvagnar

När du kommer in i anläggningens lastområde finns godsvagnar tillgängliga att använda.

Vänligen returnera vagnarna när du är klar, dessa får inte stå i ditt förråd.

4. Översikt över våningsplan och tillgång till hiss

Vid hissarna finns det skyltar med en översikt över vilken våning ditt förrådsnummer finns.
Vid båda ingångarna finns kundtoalett. Dessa öppnas med koden du fått.

Hitta ditt förrådsnummer och se vilken våning.
Första numret i ditt förrådsnummer visar vilken våning du ska till.
Exempel: Rum 3124 ligger på 3:e våningen.

5. Översikt - hitta ditt förråd

På varje våningsplan finns en översikt över våningen, och där kan du lokalisera ditt förråd.

På flera ställen i anläggning sitter också vägvisare med nummerintervall.

6. Börja använda ditt förråd

När du hittat ditt förråd är det mycket viktigt att du kontrollerar att det är rätt förrådsnummer.

Öppna förrådet genom att dra metallskenan som sitter på dörren åt sidan (se bild nedan).
I förrådet finns ett godkänt cylinderlås, med 2 nycklar. Se nästa punkt hur vår låscylinder fungerar.

Du kan nu använda utrymmet.

7. Så här låser du och öppnar förrådet

När du låser förrådet stänger du dörren och skjuter tillbaka metallskenan igen för att hålla dörren stängd (bild 1). Sätt sedan in cylinderlåset i cylinderhålet och vrid nyckeln till vänster och ta bort nyckeln - förrådet är nu låst.

Om du har problem med att sätta in cylinderlåset i dörren
Det finns 2 små prickar på cylinderlåset. Om du håller cylinderlåset så att de två punkterna är uppe bredvid varandra kan du enkelt sätta in låset i hålet (se bild 2).

För att öppna förrådet igen
Sätt i en av de tre nycklarna i cylinderlåset och vrid nyckeln åt höger och dra sedan cylindern ut ur dörren. Skjut metallskenan (bild 1) helt åt höger/vänster och dörren kan nu öppnas.