Pelican Self Storage avyttrar fem anläggningar i Sverige

Pelican Self Storage, en av Nordens ledande uthyrare av förråd, avyttrar fem av sina totalt elva anläggningar i Sverige. De anläggningar som berörs är Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping och Åkersberga. Köpare är Shurgard, som tar över anläggningarna inklusive medarbetare och kunder.

Efter en tioårig expansionsfas tydliggör Pelican Self Storage sin strategi att uteslutande fokusera på huvudstadsregioner. Därför har företaget tagit ett strategiskt beslut att avyttra de berörda anläggningarna.

– Med den här affären frigörs kapital och resurser för nya investeringar i Stockholmsregionen. Vi kommer att bygga ett starkare kunderbjudande, både i form av nya anläggningar och nya tjänster, säger Per Killiner, Sverigechef, Pelican Self Storage.

– Vi är nöjda med att det är just Shurgard som står som köpare. Det är den bäst lämpade aktören, både när det gäller att säkerställa en fortsatt hög servicenivå till kunderna, och att kunna erbjuda karriärmöjligheter för de medarbetare som nu byter arbetsgivare.

Pelican Self Storage, Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag, ägs i huvudsak av Evergreen Real Estate Partners S.À R.L. Bolaget öppnade sin första nordiska anläggning 2009 i Danmark, och har funnits i Sverige sedan 2013 efter ett förvärv av SelStor. Efter försäljningen av de fem svenska anläggningarna har Pelican Self Storage totalt 31 anläggningar i Danmark, Sverige och Finland.

Shurgard förväntas överta driften av de berörda anläggningarna den 1 juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Killiner, Sverigechef, Pelican Self Storage
peki [at] pelicanselfstorage [dot] se
Tel: 073-200 00 24