Mest frågade frågorna om Pelican Self Storage: Priser, Förråd och mer

Vad kostar förvaring hos Pelican Self Storage?
Se prislistan här.

Hur stort förråd behöver du?
Många tror att de behöver ett större förråd än de faktiskt gör. Pelican Self Storage's personal kundtjänst hjälper dig att hitta rätt förrådsstorlek som passar just dina behov. På vår hemsida kan du också hitta storleksguiden som hjälper dig att hitta ett passande förråd.

Om jag hyr förrådet från mitten av månaden, måste jag betala för hela månaden?
Hos Pelican Self Storage behöver du endast betala för de dagarna du hyr förrådet. Om du exempelvis skriver kontraktet den 20:e, kommer du endast behöva betala för de resterande dagarna den månaden.

Hur höga är förråden?
Höjden varierar lite i olika anläggningar men som regel är förrådshöjden mellan 2,4 och 3 meter. Det har räknats med att en soffa eller säng ska kunna placeras vertikalt i förrådet.

Innehåller avtalet försäkring?
Baspriset innehåller inte försäkringsskydd men det är möjligt att köpa försäkring via Pelican. För din egen och andra kunders säkerhet måste alla förråd vara försäkringsskyddade.

Behöver jag som kund hos Pelican Self Storage binda mig till en minimum hyrestid?
Minsta tid du kan hyra är endast två veckor

När får jag personligen tillgång till förrådet?
Alle kunder hos Pelican Self Storage har fri tillgång till sitt eget förråd mellan klockan 05.30-24:00 alla dagar om året.

Är det lätt att komma fram till Pelican med en flyttbil? Behöver man bära upp sina saker i trappor?
Pelican Self Storage anläggningar är planerade så att flyttbilen kan komma ohindrat fram till till inlastningszonen . Alla anläggningar är utrustade med stora varuhissar så du behöver inte gå upp i trappor.

Är förråden hos Pelican Self Storage uppvärmda?
Alla förråden hos Pelican Self Storage är uppvärmda året runt.

Är det möjligt att låna en transportkärra från Pelican Self Storage?
Ja det är möjligt. På Pelican Self Storage anläggningar får våra kunder låna olika slags transportkärror. För att underlätta din flytt kan du även låna en släpvagn från oss i upp till ett dygn i taget.

Erbjuder Pelican Self Storage flytthjälp?
Det är möjligt att låna en gratis släpvagn. Vi kan också rekommendera professionella flyttfirmor.

Är förråden övervakade?
Alla anläggningar har dygnet runt kameraövervakning. Våra förråd är rena och trygga. Du kan endast tillträda förråden med en personlig accessbricka, som aktiveras när du börjar hyra ditt förråd.

Var kommer företaget Pelican Self Storage ifrån?
Pelican Self Storage grundades i Danmark i 2009. Idag har vi totalt 34 anläggningar i Sverige, Danmark och Finland.

Hur lång är avtalets uppsägningstid?
Uppsägning sker skriftligen i butik senast den 15:e i månaden för utflytt den sista samma månad.

Finns det varor man inte får förvara hos Pelican Self Storage?
Det är förbjudet att förvara farligt gods eller lättantändliga vätskor såsom bensin, gasolflaskor och sprängmedel hos Pelican Self Storage. För allas säkerhet får man inte förvara livsmedel som kan lukta eller dra till sig skadedjur.